Zanimivo

Kljunaste in prečne flavte – kaj izbrati?

2 min branja

Beseda flavta izvira iz latinske besede flautus, ki pomeni pihati. Vse do 18. stoletja je beseda označevala le pojem kljunasta flavta, šele kasneje so začeli razločevati, kaj je kljunasta in kaj prečna flavta. Kot zanimivost naj omenimo, da je bila najstarejša flavta izdelana iz medvedje kosti, in sicer pred kar 45.000 leti.

Sprva so bile flavte izdelane izključno iz lesa, danes pa so lahko lesene, kovinske ali plastične (te so seveda precej cenejše). Poznamo več vrst flavt: mala flavta, kljunasta, prečna, altovska, basovska flavta in tako naprej, največji pomen imajo prav kljunaste in prečne flavte.

Prav pri vseh flavtah toni nastajajo po istem principu:

  • Kljunasta flavta: zrak v zračnem kanalu potuje do roba na reži, kjer se razdeli. Del zraka gre ven, preostali del pa v cev glasbila. Pri tem nastajajo zračni vrtinci, ki povzročajo nihanje zraka, da nastane zračni steber. Višina tona je odvisna od dolžine in hitrosti zračnega stebra.
  • Prečna flavta: tu je zelo podobno, le da se zrak namesto pri zračni reži razdeli še na robu ustnične plošče.

Pričeti s kljunasto ali prečno flavto?

Odrasli lahko kar takoj pričnejo z igranjem prečne flavte. Če pa se na flavto želi naučiti igrati otrok, potem naj bo vaša prva izbira kljunasta flavta. Otrok v starosti do 9 let namreč še nima dovolj znanja in primerno razvitih zob, da bi lahko kar takoj pričel z igranjem prečne flavte. O tem, kdaj bo mladi virtuoz lahko prešel na igranje prečne flavte, bo odločil njegov učitelj, ki se bo seveda predhodno pogovoril s starši in otrokom.

Kljunasta flavta

Otroci običajno pričnejo z učenjem igranja na kljunasto flavto.

Prehod s kljunaste na igranje prečne flavte pri različnih otrocih poteka različno hitro, vse je odvisno od posameznika. Za prehod so najbolj pomembni ustrezni temelji in osnove, pravilen nastavek ter pravilna tehnika preponskega dihanja. Velikost prečne flavte pri tem ne predstavlja nobene ovire, saj se namesto navadnega ustnika uporabi otroška različica, s katero je drža prečne flavte precej enostavnejša.

Pri tem naj omenimo še eno pomembno dejstvo. Včasih je bila za otroke začetnike res obvezna kljunasta flavta, saj pri prečni flavti otrok ni mogel doseči vseh ventilov. Dandanes pa obstajajo tudi različice prečnih flavt, ki so prilagojene posebej otrokom.

Ne glede na to, za katero flavto se boste odločili, priporočamo vam nakup kljunaste ali prečne flavte Yamaha, saj svetovno priznani proizvajalec velja za vodilnega na svojem področju.

Želimo vam veliko veselja ob igranju na svoj najljubši inštrument!